Delen

Categorieën

7 klassen: van  tot .

Naast het merk, het jaarlijkse energieverbruik en de energie-efficiëntieklasse toont het label de pictogrammen met de belangrijkste prestaties en karakteristieken:

  • de hydrodynamische efficiëntieklasse
  • de verlichtingsefficiëntieklasse
  • de vetfilteringsefficiëntieklasse
  • de geluidsemissies in decibel

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op de Energie-Efficiëntie-Index. Die houdt rekening met:

  • het jaarlijks energieverbruik in kWh van de dampkap (zowel motor als verlichting) bij haar optimale werking. Het type van de motor en de eventuele kringloopwerking oefenen het meest invloed uit op de Energie-Efficiëntie-Index.

De hydrodynamische efficiëntieklasse wordt berekend op basis van:

  • de verhouding tussen het debiet, de druk en het elektrisch vermogen bij optimale werking van de dampkap.

De verlichtingsefficiëntieklasse wordt berekend op basis van:

  • de verhouding tussen het opgenomen vermogen van de functionele verlichting en de lichtopbrengst op de kookplaat (luxwaarde op 65 cm afstand).

De vetfilteringsefficiëntieklasse geeft aan hoeveel vet de filters van de dampkap procentueel kunnen opnemen, inclusief de afzetting van vet op alle afneembare, eenvoudig te reinigen onderdelen.

a b c d